Lens Çeşitleri

Yumuşak Lensler : Miyopi ve hipermetropilerde kullanılır. Günlük, haftalık, aylık,
(kullan-at), yıllık (konvansiyonel) formları vardır.

Yarı-Sert Lensler : Miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalarda kullanılır.
Ömrü yaklaşık 3 yıldır.

Torik Lensler : Astigmatizmalarda kullanılır. Yumuşak KL grubundadır.
Kullan at ve renkli formları vardır.

Kullan at Lensler : Miyopi ve Hipermetropilerde kullanılır. Yumuşak lenslerdir.
Ömrü 1 günden 1 aya kadar değişebilir. Renkli formları vardır.

Renkli Lensler : Miyopi ve hipermetropilerde estetik + optik amaçlı,
kırma kusuru olmayan gözlerde ise estetik amaçlı kullanılır.
Yumuşak lenslerdir. Kullan at formu vardır.

KONTAK LENS ALIRKEN DİKKAT
Gözünüze uygun olmayan kontak lens problem çıkaracaktır. Bu nedenle hangi tür kontak lensler olursa olsun, sadece kozmetik amaçlı dahi olsa, mutlaka doktor muayenesinden sonra alınmalıdır. Muayene sırasında gözünüze en uygun çap ve radiusta kontak lens çeşidi belirlenecek ve Kontak Lens Merkezi’nde daha önce Kontak lens tecrübeniz yoksa deneme lensi takılarak gözünüzün kontak lense gösterdiği reaksiyon değerlendirilecektir. Kontak lens takıp çıkarma size öğretildikten sonra lensiniz anında size teslim edilecek yanında lens kabı, solüsyonu ve kullanım kılavuzu da verilecektir.

KONTAK LENS TAKMA SÜRESİ
Piyasada günlük, haftalık, aylık adı altında kontak lensler satılmaktadır. Markasına ve cinsine bakmaksızın, bütün kontak lensleri sabah takın, akşam çıkarın. Unutmayın ki, kontakt lens gözyaşı üzerinde korneaya temas etmeden durur, göz yaşı üretimi uykuda tıpkı kalp atımı, soluk alma gibi azalmakta ve uyku esnasında lensler direk olarak korneaya temas edecektir.