top of page

Kontak Lens Seçimi ve Satın Alma

Kontak Lens Muayenesi.png

Kontak lens görme kusurlarını düzelten ve kozmetik amaçlı da kullanılabilen, gözün korneasına takılan tıbbi bir protezdir. Gözün korneasına doğrudan temas ettiği için kozmetik amaçlı kullanıldığı durumda bile kontak lensler her zaman sağlık ürünü kategorisindedir.


Ülkemizde sağlık ürünlerinin satış ve pazarlaması Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun denetimi altında yapılır. Kontak lenslerin satış ve pazarlamasının nasıl yapılması gerektiği de yasal olarak 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikleri kapsamında ele alınır. Kanunun ilk maddesi, bu kanunun amacının fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere düzenlemeler içerdiğini belirterek başlar.

Kontak Lens Seçimi

Kontak Lens Seçimi

Kontak lens kullanımına karar veren kişinin önce bir göz hekimi tarafından muayene edilmesi gerekir. Kullanıcı adayı göz kırma kusuru olmayan ve doğrudan göz rengini değiştirmek amacıyla renkli kontak lens kullanmak istiyorsa bile mutlaka önce göz hekimine danışmalıdır. Kontak lensler gözün korneasına doğrudan temas ettiği için hekimin belli testleri yapması gerekmektedir. Kullanıcının göz yapısına ve göz yaşı kalitesine uygun olacak materyalin seçimini göz hekimi yapacaktır.

Kullanıcı adayı bir gözlük kullanıcısıysa ve kontak lense geçmek istiyorsa ya da gözlük kullanmadan doğrudan kontak lens kullanacaksa doktordan mutlaka hem gözlük, hem de kontak lens reçetesi almalıdır. Çünkü her kontak lens kullanıcısının mutlaka yedek gözlüğü bulunmalıdır ve belli diyoptri aralıklarında gözlük ile lens numaraları birbirinden farklıdır.

Bu muayene sırasında göz hekimi kullanıcının yaşına, göz yapısına ve kullanım ortamına dair saptamalarla uygun çözümü sunacaktır. Kontak lens denemesi yalnızca göz hekimi tarafından yapılır ve kullanıcıya lensi nasıl takıp çıkaracağı ve lensin bakımının nasıl yapılacağı anlatılır. 

Kullanıcı doktor reçetesiyle kontak lenslerini bir optisyenlik müessesesinden satın almalıdır. Bu sırada optisyen de ayrıca kontak lens kullanım koşullarını anlatır, takma, çıkarma ve bakımı konusunda bilgiler verir. Bu bilgiler uzun yıllar boyunca sağlıklı bir biçimde kontak lens kullanmak açısından çok önem taşır.

Kontak Lens Muayenesi

Kontak Lens Muayenesi ve Gözlük Kullananların Kontak Lense Geçişi

Gözlükten Kontak lense Geçiş.png

Gözlük kullanan birisi, kontak lens kullanmaya karar verdiği zaman önce mutlaka göz hekimi ile bu konuyu birlikte ele almalıdır.
Göz hekiminin gözlük için yaptığı muayene ile kontak lens kullanımı için yaptığı muayeneler farklıdır. Ayrıca kontak lensin kullanıcının gözüne ilk kez takılması, çıkarılması ve ne şekilde kullanılacağının öğretilişi göz hekimi tarafından yapılmalıdır.

Kontak lens muayenesinde göz hekimi gözlük kullanıcısının gözünün kontak lens kullanımına uygun olup olmadığını tespit için aşağıdaki incelemeleri yapar. 

 • Hastanın göz yaşı kalitesi ölçülür.

 • Göz kırpma sayısına bakılır.

 • Gözün kornea tabakasının bombeliğine bakılır.

 • Göz kapağının altında herhangi bir anormal lezyon var mı? Eskiden kalmış bir şeyler var mı bunlara bakılır.

 • Aşırı göz alerjisi var mı?

 • Bütün bunlar kontrol edildikten sonra hastanın kontak lens takabileceğine karar verilirse, uygun kontak lens için ölçümler yapılır.

 • Korneanın yapısına uygun lens seçilir.

 • Lens göze uygulanarak lensin gözdeki duruşunu anlayacak testler yapılır.

 • Gözlük kullanıcısı kontak lens kullanımına uygun sağlıklı bir göze sahip ise kontak lens kullanma koşulları, takma, çıkarma ve lens bakımı konusunda bilgilendirme ve birlikte uygulama yapılır.

 • Kontak lens reçetesi ve yedek olarak kullanılacak olan gözlük reçetesi hazırlanarak kullanıcıya verilir.

 • Kontak lens gözün korneasına doğrudan temas eden tıbbi bir protez olduğu için doktor reçetesi ile yalnızca optisyenlik müesseselerinden alınmalıdır.

Kontak Lens Internetten Alınmaz

Kontak Lensler Yalnızca Optisyenlik Müesseselerinden Alınmalıdır

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve onun yönetmelikleri kapsamında kontak lensleri satmakla yetkili merciler yalnızca optisyenlik müesseseleridir.
 

Kontak lenslerin internette online satışı yasal değildir. Kontak lensler ülkemizde mutlaka doktor reçetesi ile yalnızca optisyenlik müesseseleri tarafından satılabilir. Bu kurallar yalnızca gözün kırma kusurlarını düzelten ve "numaralı" tabir edilen şeffaf lensler için değil, aynı zamanda estetik amaçlı kullanılan renkli lensler için de geçerlidir. 

Tüm bu kurallar toplumun ve bireylerin göz sağlığını korumak için konmuştur. Çünkü estetik amaçlı bile olsa kontak lens gözün korneasına doğrudan temas ettiği için mutlaka doktor tarafından kullanıcının sağlığı gözetilerek reçete edilmelidir ve optisyenler tarafından sağlıklı kontak lens kullanım bilgisi verilmelidir.

Optisyenlik müesseseleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalıştığı için bakanlığın ilgili birimleri tarafından düzenli olarak denetlenmektedirler. Internet siteleri bu şekilde bir denetime tabi olmadıkları için online satın aldığınız lenslerin sahte, kaçak ve süresi geçmiş olma riski bulunmaktadır.

Ayrıca kullanıcıların kontak lens satın alırken kullanımına, bakımına ilişkin sormak istedikleri sorular olabilir. Özellikle ilk kullanıcılar için kontak lens konusundaki bilgileri doğru ve ilk ağızdan öğrenilmesi çok önemlidir. Bu tür ilk bilgiler göz hekiminden alındıktan sonra akla gelebilecek devam soruları için en uygun başvuru kaynağı optisyen ve gözlükçülerdir. Optik mağazalardan kontak lensi satın alırken ve satın aldıktan sonra her türlü bilgi ve desteği alabilirsiniz.

Kontak lenslerinizi daima bir göz hekimine muayene olduktan sonra reçetenizle birlikte optisyenlik müesseselerinden alınız.

bottom of page