Haberler

İnternet optisyenlik müessesesi değildir!

Gözlükçüler olarak internet üzerinden kontak lens satışı istemiyoruz.
İnternet üzerinden kontak lens satışını ve reklâm tanıtım düzenlemelerini, meslektaşlarımız ve meslek kuruluşlarımız istemiyor.

Kontak lens, kornea ile temas eden, göz, görme sağlığı açısından, kullanım ve hijyen konusunda, hastanın, optisyen/Gözlükçü tarafından bizatihi enforme edilmesi gerekli bir tıbbi cihazdır. Her ne kadar uygulama hekim tarafından yapılsa da, lensin özelliği, temizlenmesi, makyajla etkileşimi, iyi bilinmeli ve optisyen tarafından kontak lens kullanıcısına iyi anlatılmalıdır.

İnternetten kurye ile kontak lens alan hastalar, bu bilgilere nasıl ulaşacak? Kontak lensin sadece optisyenlik müesseselerinde satışına izin verilmektedir. İnternet sitesi optisyenlik müessesesi değildir. Hasta, yasa gereği, kontak lens reçetesi ile, optisyenlik müessesesine müracaat ederek, gözlükçü/Optisyenden kontak lens satın alabilir. Reçetesi, optisyenlik müessesesinde reçete kayıt defterine kayıt edilir. İnternet sitesine reçete ile başvurulması, yasa hükümlerini karşılamaz. Böyle bir uygulama, ileriki dönemde, hastanın hekime ve optisyenlik müessesesine uğramadan, internet üzerinden kontak lens temin etmesine sebep olacaktır. Sermaye sahibi zincir mağazalar, sitelerini reklâmlarla topluma tanıtacak, Türkiye’de her bölgeye kurye ya da kargo ile dağıtım yapabilecektir. Sahte kayıt dışı, miyadı dolmuş ürünler pazarda yer alacaktır.

İnsanın göz ve görme sağlığı üzerinden pazarlamacılık yapılamaz. Yasa kontak lensin optisyen/gözlükçü tarafından optisyenlik müessesesinde hastaya verilmesini emretmektedir.
İnternetten yasa dışı kontak lens satışını önlemek için, arama motorlarının, illegal kontak lens pazarlayan siteleri kapsamlarından çıkarması gerekiyor.
5193 sayılı optisyenlik hakkındaki meslek kanunumuzun amaç bölümünde, toplumun ve fertlerin sağlığı, gözlükçülere emredilmiştir. İnternet üzerinden satış, ticaret mantığıdır. Mesleğimiz sağlık mesleğidir. Gözlükçüler olarak, internet üzerinden satış istemiyoruz.

İnternetten kontaklens satışına Bakanlıkça izin verilmeyeceğini öğrendik, çok memnun olduk
Sağlık Bakanlığı resmî web sitesinde, Sağlık Kurum Başkanı adına Kurum Başkan Yardımcısı Dr. Ercan Şimşek imzasıyla yapılan duyuruda; İnternetten Kontak lens satışlarına izin verilmediği ve verilmeyeceği açıklanmıştır.

Son günlerde optik çevrelerinde sıkça söz edilen yasa dışı kontak lens satışları ile ilgili olarak beklenen açıklama geldi, hepimizi sevindirdi.

Yapılan duyuruda bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da internetten kontak lens satışına izin verilemeyeceği, bu konuda yasaların amir hükümleri dışında davrananların cezalandırılacağı belirtilmektedir.

Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklama sektörde büyük memnuniyetle karşılanmıştır.

Taylan Küçüker
(Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonu Bşk.)