Haberler

Hastanın bilgilendirilmemesi halinde hastaya ödeme yapılacak

Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin kullanıldığı durumlarda ilgili sağlık hizmeti sunucusu tarafından hastaya yazılı bilgilendirme yapılmaması durumunda, fatura tutarı hastaya ödenerek, ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilecek.

Kontak lens bedelleri, travma ve iatrojenik nedenlerle tek gözde veya iki gözde göz lens bağlarının kopması ve akabinde göz içine tekrar lens konulamaması sonucu gelişen afaki olgularda, üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen, en az bir göz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi, uzman hekimince reçetelendirilmesi ve SGK ile sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilmesi şartıyla Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler listesinde yer alan bedeller üzerinden SGK tarafından karşılanacak.